Stichting Open Polders

Onze Stichting zet zich in voor behoud van het oorspronkelijk karakter van de Eilandspolder, en voor de instandhouding van dit natuurgebied. Open Polders wil dat er meer aandacht gegeven wordt aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied om deze te beschermen en behouden.

Lees meer

Eilandspolder

kaart-eilandspolder

Notitie

In de notitie 'Ruimte voor natuur in de Eilandspolder' signaleert Open Polders positieve ontwikkelingen. Zicht op een beheerplan, toezien op rust en ruimte.

Ruimte voor natuur

Gebiedsvisie

Om een andere invalshoek onder de aandacht te krijgen hebben wij onze eigen gebiedsvisie met praktische inzichten en tips naar diverse instanties gestuurd.

Zuinig met de Eilandspolder

Agrarisch natuurbeheer heeft gefaald

Niet de agrariër, maar de vogel dient uitgangspunt te zijn bij het natuurbeheer. In Duitsland heeft dit nieuwe beleid voor weidevogels al tot successen geleid. In een gebied dat volgens deze inzichten wordt beheerd is zelfs de kemphaan als broedvogel terug van weggeweest.

Lees meer

Vriendelijk voor grutto's

Wees vriendelijk voor grutto’s en het worden er vanzelf meer! Dat is simpel gezegd de uitkomst van een onderzoek, uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer